Bomastraat Urban Farm Acasa

Met het project in de Bomastraat in Gent wil Acasa een bedrijvensite realiseren die op verschillende manieren een meerwaarde creëert voor zowel eigenaar als de huurders, met bovendien een maatschappelijke meerwaarde voor de hele de buurt en bij uitbreiding voor de Gentenaar.

De gebouwen zullen ontwikkeld worden voor verhuur aan een mix van enkele kantoorbedrijven vooraan, aan start-ups, kunstenaars, ambachtelijke producenten, ... in open atelierruimtes achteraan, eventueel een bedrijfskantine, en ... een stadslandbouwproject op het dak/de daken. Het model van de dakboerderij van PAKT dient hierbij als inspirerend voorbeeld. Er wordt gevraagd om een gelijkaardig stadslandbouwproject uit te werken van ontwerp tot opstart, op maat van de site in de Bomastraat.

Voor ADarchitecten is het belangrijk om reeds een aantal parameters te onderzoeken die de haalbaarheid van het project bepalen. Zo kunnen de architecten nog een aantal zaken aftoetsen bij de stedenbouwkundige diensten en indien nodig het ontwerp voor de bouwaanvraag hierop afstemmen.

Eind 2020 leverde het PAKT team een haalbaarheidsstudie incl. vochtbalansstudie, waarin de mogelijkheden en limieten van de ontwikkeling van een stadslandbouwproject in de Bomastraat werden ontderzocht. Volgende parameters werden in kaart gebracht ter voorbereiding van de bouwaanvraag: bodem, oppervlakte, toegankelijkheid, hemelwater, schaduw, zon, type beplanting, borstwering (privacy), draagkracht daken vooraan & achteraan, ... 

Op basis van dezep studie werd een voorontwerp en ruw concept ontwikkeld. Hiervoor werden beoogde functies stadslandbouwproject verfijnd, eindgebruikers/gebruikersmix gedefinieerd; ... Verwachtingen, verantwoordelijkheden, oogst, onderhoud, ... In 2021 volgt nog een stakeholdermapping en bevraging. Op basis van het voorkeurscenario worden alle stakeholders in kaart gebracht en bevraagd; i.e. eigenaar gebouwen, (potentiële) huurders, scholen, buurtbewoners, lokale verenigingen en stadslandbouwinitiatieven. Op basis van hun input wordt het stadslandbouwmodel verfijnd en afgetoetst aan de reële noden en interesses. 

En ten slotte wordt een PAKT masterplan opgeleverd: finaal ontwerp & draaiboek dakboerderij. Dit masterplan omvat een finaal ontwerp incl. meetstaat, kostenraming, nivellering, substraat, regenwaterretentie, zonnekaart, beplantingsplan én een draaiboek voor de opstart van de dakboerderij in de Bomastraat.
 

  

PAKT

…DAT JE WIL SAMENWERKEN?

Naam