IK WIL DAKBOER WORDEN

Jonathan Ramael dakboeren 2017

 

Op de grootste dakboerderij van 't stad teel je onder professionele begeleiding groenten, fruit, tomaten, vissen & kippen. De oogst wordt gedeeld onder alle dakboeren. Zo mag je de eitjes van de kippen mee naar huis nemen als je ze eten hebt gegeven. De nadruk ligt niet op de opbrengst, maar wel op het samen beleven, experimenteren en leren. Er is een keukentje, pizza-oven, banken en tafels, ... Jouw gedeelde tuin midden in de stad! Als je wil bijleren over tuinieren, hooibalenteelt, aquaponics, composteren, zaaien, oogsten, ... kan je aansluiten bij de activiteiten die we hele seizoen lang organiseren.
 

 


HOE WERKT HET?

Veelgestelde vragen

INSCHRIJVEN

***Momenteel zijn wij volzet. Vul het formulier hieronder in om je op de wachtlijst te zetten. We contacteren jou dan als er een plaatsje vrijkomt op het dak.***

Je lidmaatschap start op één van de startmomenten tijdens het seizoen (februari/mei/september) en bedraagt 50 euro/maand. Je kan je lidmaatschap delen met max. 1 volwassene, kinderen tot 18 jaar doen gratis mee. Je inschrijving is definitief na betaling van het voorschot van 3 maanden (150 euro). Na de eerste drie maanden kan je je lidmaatschap opzeggen telkens in de eerste helft van de voorafgaande maand. Je kan enkel als particulier dakboer worden. Voor professionals gelden andere afspraken mbt toegang tot de dakboerderij.

LEREN

Elke twee weken is er een "dakklap". Dit zijn onze gezamenlijke lesmomenten. Zij hebben altijd een vast format: Seizoensuitleg - Gezamenlijke werkmoment - Rondgang op de daken & beantwoorden persoonlijke vragen.

TUINIEREN

Er is een gemeenschappelijk teeltplan, waarvan verschillende vrijwillige dakteams mee het overzicht bewaren. Onze vrijwilligers vertellen je via ons de online community, tijdens activiteiten of via takenfiches,instructieborden, ... wat er waar & wanneer dient te gebeuren. Als dakboer krijg je 5 naamkaartjes. Deze dienen om jouw persoonlijke planten aan te duiden. Deze kan je dus zélf opkweken, verplanten en oogsten. Vraag advies tijdens de dakklap of via de community over wanneer je jouw planten best zaait, waar op de daken je ze best plant, hoe je ze verzorgt, etc. Je kan ook gebruik maken van de handboeken in de bibliotheek op 't dak of van onze eigen dakcursus.

AFSPRAKEN

1. Na inschrijving krijg je toegang tot de online dakboeren-community en een pasje dat je vrije toegang tot de dakboerderij geeft, 7 dagen op 7.

2. We vragen je steeds na 22.00u 's avonds de rust van de buren te bewaren.

3. Op de verschillende daken staat het maximum aantal personen aangegeven. Je hoeft niet op voorhand aan te geven wanneer je komt, maar gelieve wel ten allen tijde het aangegeven maximum op het dak te respecteren, voor je eigen veiligheid. Het is verboden te springen op de daken.

4. Wil je graag eens je kleinkinderen, nonkels, tantes, kennissen, vrienden meenemen? Dat kan tot maximaal 5 personen. Voor meer personen vragen we je om te reserveren, dat doe je door een activiteit aan te maken in de community. Met vermelding van je naam, aantal personen & of je al dan niet keuken, ... gaat gebruiken.

5. Je geeft nooit je pasje door aan derden.

6. De uitbater van de dakboerderij (De Volle Grond cvso) is verzekerd voor de uitbating van 't dak maar is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke dakboer dient afzonderlijk een familiale verzekering te hebben; wij mogen een attest opvragen indien nodig.

7. Respecteer ten alle tijde het ecosysteem in onze daktuin; neem altijd je afval mee naar huis en zet je afwas netjes weg. Roken is verboden op de daken. Ook het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.

8. Als lid ga je akkoord met bovenstaande afspraken.

onze dakboeren

PAKT

…DAT JE HET VOELT KRIEBELEN?

Momenteel zijn wij volzet. Zet je hier op de wachtlijst; dan contacteren we jou als er een plaatsje vrijkomt op het dak.

Dakboer 1

Naam

Dakboer 2 (Optioneel)

Naam