Antwerpen lanceert voor het eerst een Klimaatpremie

ecohuis klimaatpremie

De stad Antwerpen wil zoveel mogelijk percelen op haar grondgebied klaar maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom lanceert ze voor het eerst een Klimaatpremie. De nieuwe premie is uniek in Vlaanderen en is opgebouwd uit een basisbedrag en bonussen voor wie meer ambitieuze plannen uitwerkt. De stad trekt hiervoor ruim anderhalf miljoen euro uit. De premie maakt deel uit van het onlangs voorgestelde Antwerpse Klimaatplan2030.

Nood aan creatieve oplossingen

De ruimte in de stad is beperkt en heel wat gebouwen en percelen zijn niet aangepast aan de klimaatnoden van de 21ste eeuw. Er zijn creatieve oplossingen nodig om op deze plekken tegelijkertijd te werken aan schaduw en afkoeling, aan biodiversiteit en lokale waterinfiltratie of aan het voorkomen van overstromingen bij hevige regenval.

Om die oplossingen aan te jagen, roept de stad een nieuwe, uitgebreide premie in het leven die uniek is in Vlaanderen. De premie is beschikbaar voor iedereen die wil inzetten op het vergroenen van daken, ontharden van voortuinen, koeren of parkings en het hergebruiken of lokaal laten infiltreren van regenwater. De premie kan dus voor heel wat ingrepen gebruikt worden. Bovendien zijn combinaties van ingrepen ook toegelaten en kunnen ambitieuze plannen rekenen op bonussen.

Niet alleen voor huiseigenaars

De Klimaatpremie richt zich niet enkel tot individuele huiseigenaars. Zowel bedrijven, verenigingen, scholen als organisaties kunnen nu steun krijgen voor algemene ingrepen of meer ambitieuze plannen. Ook verenigingen van mede-eigenaren van appartementsgebouwen kunnen de premie aanvragen. Bovendien kunnen individuele huiseigenaars ook met hun buren de handen in elkaar slaan om samen grotere oppervlaktes aan te pakken en zo een hogere premie onder de deelnemers te verdelen. Ten slotte komen huurders in aanmerking als zij een schriftelijke toestemming van de eigenaar kunnen voorleggen.

Een premie op maat

De premie bestaat uit een basispremie voor gewone ingrepen en bonussen bij ambitieuze ingrepen met een grotere milieuwinst. Afhankelijk van de ingrepen kan een premie van 5 tot 45 euro/m² aangevraagd worden. Het maximumbedrag van de premie is 30.000 euro. Met dit maximumbedrag kunnen bijvoorbeeld groendaken tot 2000 m² of onthardings- en vergroeningsacties op terreinen tot 3000 m² ondersteund worden.

Meer info over de voorwaarden

Doorgedreven inspiratie en advies

De adviseurs van de stad zorgen door middel van een intakegesprek voor advies op maat aan de klant, waarbij zelfs een bezoek aan het perceel mogelijk is. Het Ecohuis zal hiervoor samenwerken met verschillende experten van PAKT, Commons Lab, Groenlab, Vibe vzw en Bonjean Tuinarchitectuur.

Vraag advies op maat