Film: Food Forest (VOLZET)

foodfilmfest

 

Naar aanleiding van Food.Film.Fest. organiseert de Volle Grond, uitbater van de dakboerderij van PAKT, vijf boeiende filmvertoningen.

 


Food.Film.Fest

Ons huidig voedselsysteem heeft een steeds grotere impact op mens, dier en milieu en kampt met steeds grotere uitdagingen. Durven we die uitdagingen aan te gaan? Hoe dan wel? Welke alternatieven zijn er en hoe maken we ons systeem zowel sociaal, economisch als ecologisch? Naar aanleiding van Food.Film.Fest. (F.F.F.) organiseert de Volle Grond, uitbater van de dakboerderij van PAKT, vijf boeiende filmvertoningen die deze uitdagingen en alternatieven van agro-ecologie onder de aandacht te brengen. 

Food Forest (volzet)

Louis onderzoekt hoe je voedsel kan produceren in samenwerking met de natuur. Omdat de gangbare landbouw op grenzen botst, zijn we als samenleving gebaat bij een andere manier van landbouw. Louis komt uit bij voedselbossen en ontdekt het potentieel van dit systeem om én voedsel te produceren én de biodiversiteit te vergroten én antwoorden te vinden voor de klimaatuitdaging. Én ... hoe je ook als mens zelf zoveel baat kan hebben bij deze manier van voedsel produceren. 

De documentaire toont een rijkdom aan bomen, struiken, groenten, fruit en laat zien welke natuurlijke processen aan de basis liggen van dit voedselsysteem: zweefvliegen en sluipwespen worden aangetrokken om bladluizen onder controle te houden, bepaalde planten worden gebruikt om voedselstoffen uit de bodem via de bladeren weer ter beschikking te stellen, een samenwerking met bomen biedt ook oplossingen in steeds drogere zomers. 

In zijn tocht langs de verschillende voedselbossen en -tuinen van pioniers en ervaringsdeskundigen neemt Louis je mee in deze wereld van bomen, planten en dieren, maar toont ook hoe dit systeem verbindend werkt in lokale gemeenschappen, er rust en evenwicht biedt. En dat is precies wat we in onze samenleving nodig hebben; manieren om de verbondenheid tussen mens en de natuur en alles wat leeft meer op het voorplan te plaatsen. 

Bekijk de trailer

Deze film is volzet. Je kan wel nog inschrijven voor andere films op andere data/locaties.

Meer info

PRAKTISCH

  • Vrijdag 2 december
  • Adres: Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen
  • Onthaal aan het houten podium op het binnenplein van PAKT om 19h30. Kom op tijd; tijdens de film blijft de toegang naar de dakboerderij gesloten.
  • Start film in de dakserre om 20h00.
  • Maximum 24 deelnemers.
  • Vrije bijdrage


Het Food.Fim.Fest is een initiatief van Voedsel Anders Vlaanderen. Deze organisatie ijvert, samen met haar 25 lidorganisaties, voor agro- ecologie als krachtig alternatief voor een voedselsysteem dat voorbijgaat aan de noden van mens en natuur. Ze doet dit samen met vele burgers, bedrijven en lokale groepen en maakt deel uit van een internationale beweging. Agro-ecologie zet in op een ecologisch verantwoorde voedselproductie en duurzaamheid in alle aspecten van de voedselketen. Het verbindt landbouw, natuur, eerlijke handelsrelaties en respect voor de boer. Voedsel Anders informeert, inspireert, verbindt, vormt visie, ontwikkelt, onderzoekt, adviseert, zet aan tot actie, en vooral: maakt agro-ecologie mee mogelijk.