Referentie: dakspeeltuin Vinçottestraat

 • 2020
 • Vochtbalansstudie en beplantingsplan dakspeeltuin
 • i.o.v. AG Vespa, Onderwijsnetwerk Antwerpen en PlusOffice Architectsbeplantingsplan

   

We bezorgden een technisch ontwerp, vochtbalansstudie en beplantingsplan voor de aanleg van een dakspeeltuin in Borgerhout i.o.v Onderwijsnetwerk Antwerpen, PlusOffice Architects en AG Vespa. Naast een algemeen adviesrapport voor het onderwijsnetwerk, ondersteunden we de architecten van de dakspeeltuin in de Vinçottestraat in Borgerhout m.b.t.:

 • Technisch advies mbt opbouw ‘boven EPDM’ (type en implicaties water retentiesysteem, type en dikte substraat, lava, worteldoeken, folie, …)
 • Waterplan: in kaart brengen beschikbare wateroogsten, water noodzaak voor planten, dimensionering regenwater-put, voorstel pompsystemen, …)
 • Plantkundig advies (opmaken zonnekaar, plantkeuze ifv beloopbaarheid, hoogte zon-schaduw, bijen)vlinders, eetbaarheid, valbeveiliging (doorns), kruiden in labyrinth, niet giftige planten, …)
 • Fauna: bijenkast, kippenren, … Korte beschrijving van voordelen, onderhoud, aandrachspunten
 •  Kostenraming installatie groendak (alles boven EPDM)
 •  Aparte kostenraming speeldak
 • Kostenraming onderhoud