Referentie: Nerviërshof Leuven

  • 2019-2020
  • Masterplan en zoektocht stadsboer.in Nerviërshof Leuven
  • i.o.v. Rialto en Archipelago
nerviershof

We begeleidden de conceptualisering van een urban farm project ‘Nerviërshof’, alsook de zoektocht naar een ‘stadsboer.in’ in hartje Leuven, i.o.v. Immo JM en Archipelago. Na een inspiratiebezoek aan de dakboerderij van PAKT, organiseerden we een eerste ontwerpworkshop samen met de ontwikkelaar en de architect. Het betreft een nieuwe stadsontwikkeling in hartje Leuven waarbij in de vergunningsaanvraag op het maaiveld (boven ondergrondse parking) een groot groen binnengebied van 1000 vierkante meter werd voorzien. De eindgebruikers van het project en dus ook van de tuin zijn de architect, studentenstudio’s en particuliere woningen. Bij uitbreiding willen ze ook de buurt toegang geven tot het binnengebied. De ontwikkelaar en architect willen dit graag doen met een ‘urban farm’, maar hebben geen idee hoe ze hieraan moeten beginnen. Na het bepalen van de drempels en kansen (obv verschillende parameters zoals regenwater, toegankelijkheid, oppervlakte, ...), definieerden we samen een concept ‘Nerviërshof’ en de ideale gebruikersmix (wie krijgt welke verantwoordelijkheid, toegang, gebruik van de hof). Vervolgens gingen we op zoek naar een potentiële stadsboer.in die het Nerviërshof wil uitbaten. We vonden een geschikte kandidaat via een stakeholdermapping. De eerste gesprekken werden gelanceerd, waarbij ook stakeholders vanuit de stad (Boerenbond, Leuven 2030, ...) werden betrokken.