Upper roof garden The Jane

the jane moestuin

Samen met chef Nick Bril en tuinman Erick Lockley werken we in 2020-2021 aan een optimalisatie van de dakteelten, nutriënten- en regenwaterkringloop, ... van de upperroof garden voor The Jane.

 

PAKT

…DAT JE WIL SAMENWERKEN?

Naam